Циљ

Општи циљ:

Циљ сарадње јесте заједнички рад на стварању отпорније заједнице и заједничко деловање у циљу смањења ризика, као и одговора и брзог опоравка после елементарних непогода и других несрећа.

Специфични циљеви:

  • Развој јединица цивилне заштите опште намене;
  • Прикупљањe, обрадa и разменa података између градова и општина и републичких установа;
  • Заједничко превентивно деловање градова и општина у циљу смањења ризика;
  • Изградња одговарајућег система ране најаве елементарних непогода и других несрећа у сливу Дрине;
  • Стварање услова за одговарајући одговор градова и општина на ванредне ситуације;
  • Стварање услова за брз опоравак од елементарних непогода и других несрећа на основу начела „изградити поново боље;
  • Заједничко планирање и спровођење инфраструктурних мера у складу са препорукама, студијама и анализама за проблем поплава у сливу Дрине;
Изборник