Град Лозница

Град Лозница

Подручје града Лознице налази се у западном делу Републике Србије на самој граници са Босном и Херцеговином уз реку Дрину. Са северне и источне стране граничи се са територијом града Шапца, са јужне стране са општином Крупањ са југозападне стране са општином Мали Зворник, док се са западне стране налази река Дрина и државна граница са Босном и Херцеговином. Према административној подели Лозница припада Мачванском округу (Лозница, Шабац, Богатић, Коцељева, Владимирци, Крупањ, Љубовија и Мали Зворник). Са површином од 612 km2 град Лозница заузима 19 % територије Мачванског округа. На пољопривредну површину отпада 36.859 ха, а на шумску 20.138 ха, по чему је на 46. месту у Србији, и представља 0,5 % укупне територије Србије. Пре устројства најновије административно-територијалне поделе 1991. године овај град је био општина и припадао је Подрињско-колубарском региону са 10,64 % територије.

Подручје Лознице се састоји од 54 насеља, а као приградска насеља издвајају се Руњани, Воћњак, Башчелуци, Крајишници, Плоча и Трбушница. Као посебна насеља градског типа издвајају се Бања Ковиљача и Лешница. Насеља око Лознице су се спајала са градом, а она уз саобраћајнице добијала линијски облик, или су се у исто време ширила уз пораст густине насељености. Таква су насеља у северозападном подручју, ушореног, друмског и крстастог типа, слична типичним мачванским насељима. У долини Јадра насеља су, са релативно збијеном структуром или полуразбијеног типа, док се разбијена  насеља у групама налазе у највишим пределима.

Изборник