Новости

1

Број општина

Број општина које учествују у пројекту

100

Слив Дрине

Слив Дрине, који се простире на готово 20.000 km², има једноставну геолошку структуру

1

Дужина

Од спајања Таре и Пиве до ушћа ток Дрине дуг је 346 km

ОПШТЕ

У складу са надлежностима локалне самоуправе у области ванредних ситуација, а посебно ране најаве, превентивних мера и активности, реаговања и отклањања последица; узимајући у обзир и Сендајски оквир за смањење ризика од катастрофа 2015-2030. (усвојен на конференцији одржаној 2015. године у јапанском граду Сендају) и Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода (усвојен Закључком Владе Републике Србије 05 бр. 217-16233/2014-1 од 19. децембра 2014. године), као и Закон о ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 111/09, 92/11 и 93/12) и Закон о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07 и 83/14 – др. закон); градоначелник града Лознице покренуо је иницијативу о удруживању градова и општина у сливу реке Дрине. На састанку који је одржан у Тршићу јуна месеца 2018. године представници осам градова и општина потписали су Иницијативу за заједничко учешће градова и општина у изради споразума о сарадњи.

Контактирајте нас

Уколико имате питања овде нас можете контактирати

    Изборник